Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Biologisk medisin - en vei til bedre helse

BIO klinikken Carl-Erik Farnes

Borreliose/lyme syndrom etter flåttbitt


- På dette medisinske området hersker det full "forvirring" i form av helt nye tanker om hvordan en sykdom fra et enkelt bitt kan gi så utrolige mange symptomer og sykdoms tilstander.


VIKTIGST synes det følgende:

A: Borrelia er muligens en parasitt, og derfor har sykdommen en helt annen utvikling og innvirkning på menneskers helse. Den må i så fall også behandles annerledes enn om vi snakker om en enkel bakterie.

B: Det er i utenlandske miljøer en klar trend i at flåtten - eller kanskje også parasitten som bærer av borreliose - også kan ta med seg og etablere 20-30 forskjellige typer mikrober.

Ut i fra denne type perspektiv, så snakker vi om en mer systemisk form for infeksjon som bringer hele mennesket i ubalanse - og symptomer slår ut helt forskjellig avhengig av hvor og hvor mange typer av infeksjoner som rammer det enkelte individ. Biologisk immunterapi og det å aktivere hele kroppen er avgjørende, ikke et enkelt preparat.

Ref. Bjørn J Øverbye ; Syk etter Flåttbitt, Veiviseren Forlag ​

BORRELIA ER IKKE EN BAKTERIE, DET ER PARASITT!

- Debatten om Lyme-Borreliose bygger i 99% av tilfellene på at spiroketen er en bakterie. Imidlertid oppfyller spiroketer - herunder borrelia - alle kriterier om å være en parasitt. Parasitter er formskiftende (pleomorfe) , de omformer verten til sitt behov, de eksisterer i ulike antibiotika-resistente former og mange forskere begynner å mistenke parasitten for å være "udødelig" dvs at vanlige antibiotika-regimer ikke er nok til å fjerne den fra verten.


- Fordi spiroketer er parasitter og i prinsippet udødelige forklarer dette hvorfor de som en gang er smittet har vedvarende antistoffer i blodet hele livet, selv om de er friske: De er friske bærere!

​ ​ Ref Dr. Bozsik. Det forklarer også hvorfor man uventet kan få Lyme-Borreliose mange år etter smitte; når en frisk bærer svekkes og plutselig får oppblussing! Denne erkjennelsen gjør at diagnose av spiroketer må inkludere andre metoder en bare immun-tester fordi man må identifisere de ulike terapiresistente variantene i blod og vev, og det makter ikke dagens tester. Siden det dreier seg om en parasitt må terapi omfatte hele me​n​nenskets sunnhet, ​immunsystem og ernæring og at antibiotika bare er en av mange behandlinger!

Intervju med Borrelia-forsker Dr. Bel Bozsik/Budapest, mannen som gav sykdommen navnet Lyme-Borreliose : 2014-2016

Intervju med pleomorf mikroskopister i Nederland, Tyskland, USA

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2440571/

Zimmer Carl: Parsite Rex. Vi oppfordrer alle lesere til å studere parasittologi. Start med boken til Carl Zimmer!