BIO klinikken Carl-Erik Farnes

Biologisk medisin - en vei til bedre helse

Borreliose/lyme syndrom etter flåttbitt

- På dette medisinske området hersker det full "forvirring" i form av helt nye tanker om hvordan en sykdom fra et enkelt bitt kan gi så utrolige mange symptomer og sykdoms tilstander.

VIKTIGST synes det følgende:
A:  Borrelia er muligens en parasitt, og derfor har sykdommen en helt annen utvikling og innvirkning på menneskers helse. Den må i så fall også behandles annerledes enn om vi snakker om en enkel bakterie.
B:  Det er i utenlandske miljøer en klar trend i at flåtten - eller kanskje også parasitten som bærer av borreliose - også kan ta med seg og etablere 20-30 forskjellige typer mikrober.
Ut i fra denne type perspektiv, så  snakker vi om en mer systemisk form for infeksjon som bringer hele mennesket i ubalanse - og symptomer slår ut helt forskjellig avhengig av hvor og hvor mange typer av infeksjoner som rammer det enkelte individ. Biologisk immunterapi og det å aktivere hele kroppen er avgjørende, ikke et enkelt preparat. 
Ref. Bjørn J Øverbye ; Syk etter Flåttbitt,  Veiviseren Forlag

BORRELIA ER IKKE EN BAKTERIE, DET ER PARASITT!
- Debatten om Lyme-Borreliose bygger i 99% av tilfellene på at spiroketen er en bakterie. Imidlertid oppfyller spiroketer - herunder borrelia - alle kriterier om å være en parasitt. Parasitter er formskiftende (pleomorfe) , de omformer verten til sitt behov, de eksisterer i ulike antibiotika-resistente former og mange forskere begynner å mistenke parasitten for å være "udødelig" dvs at vanlige antibiotika-regimer ikke er nok til å fjerne den fra verten.

- Fordi spiroketer er parasitter og i prinsippet udødelige forklarer dette hvorfor de som en gang er smittet har vedvarende antistoffer i blodet hele livet, selv om de er friske: De er friske bærere!
​ ​  Ref Dr. Bozsik. Det forklarer også hvorfor man uventet kan få Lyme-Borreliose mange år etter smitte; når en frisk bærer svekkes og plutselig får oppblussing! Denne erkjennelsen gjør at diagnose av spiroketer må inkludere andre metoder en bare immun-tester fordi man må identifisere de ulike terapiresistente variantene i blod og vev, og det makter ikke dagens tester. Siden det dreier seg om en parasitt må terapi omfatte hele me​n​nenskets sunnhet, ​immunsystem og ernæring og at antibiotika bare er en av mange behandlinger!
​ 
Intervju med Borrelia-forsker Dr. Bel Bozsik/Budapest, mannen som gav sykdommen navnet Lyme-Borreliose : 2014-2016
Intervju med pleomorf mikroskopister i Nederland, Tyskland, USA
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2440571/
Zimmer Carl: Parsite Rex. Vi oppfordrer alle lesere til å studere parasittologi. Start med boken til Carl Zimmer!
​ ​