Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Biologisk medisin - en vei til bedre helse

BIO klinikken Carl-Erik Farnes

Bowen


Varighet: 45 min pr gang

Pris: Kr 650 pr gang

Timebestilling: TRYKK HER

Bowen er en manuell behandling som har til hensikt å endre kroppens spenningsmønster og det strukturelle. Vi snakker om alt fra muskler og ledd til haleben (coccyx). 3 behandlinger gir oftr en god endring og vil vise hvor mye det er mulig å få til om det er dypereliggende problematikk.


Bowen ble utviklet i Australia av Tom Bowen, og har blitt lært ut i hele verden gjennom mange institutter og lærere. De senere årene har også metoden blitt videreutviklet til BOWEN-VHT som jeg arbeider mest med.


Bowen er en "snill metode", som gir kroppen selv en sjanse til å gjøre endringene i stedet for å påtvinge den endringer ved manipulasjon eller andre kraftige, fysiske metoder. Bowen kan kombineres med andre metoder og fysikalske terapier, laser og så videre.