Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Biologisk medisin - en vei til bedre helse

BIO klinikken Carl-Erik Farnes

BOOKING AV FOREDRAG OG UNDERVISNING

Biopat Carl-Erik Farnes kan bookes til foredrag og undervisning innen flere naturmedisinske områder:

Biopatiens system

Sanumterapi

Vitaec testing og behandling

Produktinformasjoner

Foredragene blir laget i powerpoint. Både foreninger som ønsker korte kveldsinformasjoner og skoler/firmaer som ønsker dagsforelesninger kan gjerne ta kontakt. Så setter vi sammen et godt opplegg i fellesskap ut fra behovene. Kontaktinfo KLIKK HER