BIO klinikken Carl-Erik Farnes

Biologisk medisin - en vei til bedre helse

BOOKING AV FOREDRAG OG UNDERVISNING

Biopat Carl-Erik Farnes kan bookes til foredrag og undervisning innen flere naturmedisinske områder:

Biopatiens system

Sanumterapi

Vitaec testing og behandling

Produktinformasjoner


Foredragene blir laget i powerpoint. Både foreninger som ønsker korte kveldsinformasjoner og skoler/firmaer som ønsker dagsforelesninger kan gjerne ta kontakt. Så setter vi sammen et godt opplegg i fellesskap ut fra behovene. Kontaktinfo KLIKK HER


BIOLOGISK MEDISIN

Fagseminarer i biologisk medisin hos FUB, se www.fubterapeuter.no

Utdanning i biologisk medisin, se www.biologiskmedisin.no