BIO klinikken Carl-Erik Farnes

Biologisk medisin - en vei til bedre helse

Om Carl-Erik Farnes


Utdannet biopat i Danmark i 1982 og Norges første biopat.

Siden vært en pådriver for biologisk medisin og medvirket til at biopatien nå for lengst er etablert som en viktig utdanning og terapiform innen naturmedisin i Norge.


Har holdt kurser, foredrag og vært ansvarlig for immunterapi på biopatskolene i Norge i over tyve år. Er i dag aktiv terapeut på Jar i Bærum i tillegg til å være foredragsholder hos Faglig forum for utøvere av biologisk medisin og lærer i immunterapi på Skolen for biologisk medisin.


Carl-Erik har kontinuerlig videreutdannet seg i en rekke emner både innen biologisk medisin og andre terapiformer og er svært oppdatert også når det gjelder naturmedisinsk utvikling internasjonalt. 


Godkjent terapeutmedlem i Norske Homeopraktikeres Landsforbund og i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon hvor han også 

er æresmedlem.